Projektid ja projektiportfellid – ülevaatlik ja koostööle orienteeritud

Upsteem.com pakub võimalust organisatsiooni projektide jälgimiseks ja projektipõhisteks koostöökeskkondadeks. Projektipõhine koostöö võib omavahel ühendada erinevaid organisatsioone, nende osakondi ja üksikisikuid.

Meie keskkonnas on projektide eesmärgiks ennekõike infovahetuse tagamine projektidega seotud osapoolte vahel ja info edastamine otsustuskogudele. Põhitähelepanu all ei ole üksikasjalik projekti juhtimine selle detailselt planeeritud üksiktegevustes vaid terviklike eesmärkide saavutamine ja vastav raporteerimine.


Realiseeritud projektipõhine koostöö võimaldab:Täiendava info saamiseks palume pöörduda: sales@upsteem.com või (+372) 6007 100.

Liitu uudiskirjaga

Valik kliente: