Ülevaade tagasiside protsessist ja statistika kuvamine

Upsteemis näed täpselt kui kaugel Sinu erinevad struktuuriüksused oma tagasiside või arenguvestlustega on. Kokkuvõtted tekivad samal ajal kui andmed sisestatakse. 

KÜSI TÄPSEMALT

Uuringute ülevaade

Uuringute ülevaade on nähtav personalitöötajatele üle terve organisatsiooni ning juhtidele nende osakonna kohta. Tänu filtritele on võimalik valida detailselt just see info, mis on parasjagu aktuaalne.

 • Diagramm kõikide organisatsiooni uuringute staatuste kohta
 • Diagramm vastamiste kohta vastavalt vastaja rollile
 • Aja ja üksuste ning ametigruppide filtrid
 • Filtrid uuringutüüpide ja vastajate rühmade kaupa
 • Filtreeritud uuringute kuvamine nimekirjana
 • Juhtidele ligipääs alluvate üksuste lõikes
 • Personalijuhtidele ülevaade üle kogu organisatsiooni
Blogi: Ülevaade arenguvestluste protsessist

Ühe uuringu vastajate vaade

Juhina või personalijuhina näed sa ühe tagasiside või arenguvestluse ankeedi lõikes, kes on juba vastanud ja kes mitte. Saada meeldetuletusi kas üle terve ettevõtte või üksikutele töötajatele.


 • Läbipaistvus arenguvestluste protsessis
 • Uuringutesse vastajate lisamine
 • Vastamise info vaatamine
 • Meeldetuletuste saatmine üksikute osalejate või üksuste kaupa
 • Tulemused kohe nähtavad

Statistika võrdlused ja väljavõtted

Võrdle osakondade või ametigruppide andmeid otse keskkonnas. Kogu andmeid läbi arenguvestluste ja tagasiside uuringute. Kõik andmed on edasiseks allalaetavad xls formaadis.

 • Detailne statistika iga antud vastuse kohta kõikides uuringutes
 • Osakondade või ametigruppide võrdlused histogrammidena
 • Kogu kogutud andmestik allalaetav edasiseks töötluseks
 • Allalaetavad andmed arvestavad süsteemi uuringute turvareeglitega
 • Vajadusel täiendav analüüs teenusena
Blogi: Statistika vaated personaliuuringutes


Oleme koostööd teinud: