Arenguvestluste eelised

Arenguvestlus loob justkui silla töötaja ja ettevõtte vahele. Olles pidevalt tööga üle koormatud, ei pruugi ettevõtte juhil leiduda aega kõigi töötajatega suhtlemiseks. Töötajatel puudub aga tihtipeale huvi või isegi julgus omal initsiatiivil  juhiga ühendust võtta. Tekib olukord, kus ettevõtte arenguks vajalik informatsioon jääb vahetamata.

Pildi autor

Siin tuleb appi arenguvestlus, mis regulaarselt korraldatuna võimaldab pideva info jõudmise kõigi osapoolteni, arendades  seeläbi ettevõtet.


Mida saab arenguvestlustest töötaja:

  • pannakse paika töötaja isiklikud ja ettevõttesisesed eesmärgid;
  • vaadatakse üle töötaja varasemad saavutused;
  • info ettevõttesisese arengu võimalustest hetkel ja tulevikus;
  • koolitusalane informatsioon.

Juhi poolt edasi antav on eesmärgiga näidata töötajale, et ettevõte väärtustab oma liikmeid ja on valmis neid eesmärkide saavutamisel aitama. Pannes koos töötajaga kokku nii isiklikud, kui ettevõttesisesed eesmärgid ning neid regulaarselt üle vaadates, muutub töö orienteeritumaks sihtmärgi suunas. Regulaarne tulemuste ülevaatamine aitab paika panna inimeste nõrgad ja tugevad küljed.

Töötaja, kellel on tõsine huvi tõusta karjääriredelil saab teada, mida on vaja teha, et muuta oma unistuste ametikoht reaalsuseks. Isiklikest eesmärkidest motiveeritud inimene panustab töösse rohkem energiat ja aega kui see, kellel eesmärgid puuduvad.


Mida saab arenguvestlusest ettevõte:

  • töötajate rahulolu tase ja arusaam vajalikest muudatustest;
  • tugevam side töötajatega;
  • ettepanekud ja soovitused, mis aitavad ettevõttel areneda.

Töötaja poolt edastatu aitab juhil näha, millega igapäevaselt silmitsi seistakse - millised on peamised probleemid ja mis teeb töötajad õnnelikuks. Samuti paneb vestluse käigus küsimustele vastamine töötajat ennast avama, mis psühholoogiliselt tähendab usalduse suurenemist ettevõtte vastu. Lisaks on inimestel alati mitmeid ideid ja nägemusi, kuidas muuta ettevõtte töö veelgi efektiivsemaks. Igapäevases vestluses seda üldjuhul ei arutata, kuid arenguvestlused julgustavad inimesi kaasa rääkima.

Arenguvestlused annavad juhtidele ja personalijuhtidele tervikliku ning läbipaistva ülevaate organisatsioonis toimuvast. Töötajates aitavad arenguvestlused luua seda vajalikku motivatsiooni ja usaldust, mis teeb organisatsiooni kui terviku töö veelgi efektiivsemaks.


Küsi oma ettevõttele Upsteem.com arenguvestluste keskkonna pakkumist!


Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: