Arenguvestluste käigus töötajate koolitusvajaduste koondamine

Upsteem.com-is on nüüd võimalik töötajatelt arenguvestluste raames kogutud koolitussoovidest saada ülevaade. Ülevaateid saab filtreerida mugavalt nii osakonna kaupa kui ka terve organisatsiooniüleselt.
Samuti saab anda töötajatele ametigruppide kaupa ette valik-koolitusi, mille seast töötajad endale meelepärased välja saavad valida ning arenguvestluses koolitussoovidena esitada. 

Koolitusvajaduste küsimine arenguvestluse käigus

Arenguvestluse ankeeti saab nüüd lisada eritüübilist küsimust "Koolitusvajadus".

Küsimuse tüüp "Koolitusvajadus" on sarnane teistele Upsteem.com süsteemi ankeedimallides kasutatavatele küsimuse tüüpidele:
 • küsimuse pealkirja ja abiteksti peab sisestama ankeedi koostaja
 • kui on mitmekeelne ankeet, siis peab koostaja tõlkima ja sisestama küsimuse pealkirja ja abitekti kõikides ankeedi keeltes
 • küsimuse saab määrata vastamiseks kas kohustuslikuks või vabatahtlikuks
 • küsimusele saab lubada kommentaari lisamist
 • nagu teistegi arenguvestluse ankeedi küsimuste puhul, saab küsimust määrata vastamiseks kas ainult töötajale, ainult juhile või mõlemale.

Koolituse kohta saab arenguvestluse ankeedi täitmisel sisestada:
 • koolituse nimetuse
 • koolituse algus-ja lõpuperioodi
 • kommentaari / põhjenduse (kui kommentaaride lisamine on lubatud)
Käsitsi lisatavaid koolitusi saab töötaja arenguvestluse ankeeti lisada nii palju kui soovib. 

Kui töötajale on ette nähtud ka valik-koolitusi, siis kuvatakse arenguvestluse ankeedis talle ka need. 


Koolitusvajaduste koondväljavõtted

Kõikide töötajate soovitud koolitused koondatakse Personalihalduse moodulisse ning nende kohta  on võimalik mugavalt teha väljavõtteid Excelisse. Koondi tegemiseks tuleb valida ajaperiood ja üksused, mille töötajate koolitussoove väljavõttesse soovitakse.Vastavalt tehtud valikutele moodustatakse töötajate koolitussoovidest Exceli tabel.


Valik-koolituste haldamine

Töötajatele arenguvestluse ankeedis valik-koolitustena näidatavaid koolitusi saavad organisatsiooni juhid ja personalijuhid hallata Personalihalduse moodulis. Lipiku KÜSIMUSTIKUD all on alamvalik komponendid, kus kuvatakse komponent "Koolituste loetelu".

Koolituste loetellu saab sisestada plaanis olevad koolitused, et töötajad saaksid teha enda valikud. Koolituse kohta saab sisestada:
 • koolituse nimetuse (kohustuslik täitmiseks)
 • toimumise ajavahemiku
 • koolituse lisainfo
Lisaks on võimalik koolitust siduda organisatsiooni ametigrupi või ametigruppidega. Organisatsiooni võimalikud ametigrupid kuvatakse loeteluna ja linnukesega saab märkida, millisesse ametigruppi kuuluvatele töötajatele seda koolitust arenguvestluse ankeedis pakutakse.
Sisestatud koolitusi on võimalik muuta ja kustutada. Valik-koolituste arvul piiranguid ei ole, neid saab lisada täpselt nii palju kui vajalik. Head kasutamist!

Upsteem.com meeskond

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: