Kuidas mõjutavad arenguvestlused meie töötajaid tegelikult ?

Vestlused ja pidev tagasiside on olulised, et töö oleks efektiivne ning ka töötajale oleks töökogemus arendav. Kuid kuidas saavutada olukord, et kasu on reaalne ning arenguvestluse protsess pakuks rõõmu kõigile!
Sattusime huvitava Adobe poolt eelmise aasta lõpus läbiviidud uuringu peale, mis võtab kokku traditsiooniliste arenguvestluste tõelise mõju töötajatele (Performance Reviews Get A Failing Grade, 11.01.2017, Adobe).
Soovitan võtta paar minutit ning kokkuvõte läbi lugeda, leiud on põnevad!

Uuringust saame kinnitust teada faktile, et töötajad ning ka juhid ei ole traditsiooniliste arenguvestluste suured fännid, kuid mis siin juures huvi võiks pakkuda, on asjaolu kui suures mahus arenguvestlused töötajatele vastumeelsed on ning kuidas nad meie suurimaid talente konkurentide juurde kihutada võivad.

22% küsitletud  töötajatest tunnistas, et on nutnud arenguvestluse tulemusena, mis tähendab, et mingil ajahetkel on rohkem kui ⅕ Sinu ettevõtte töötajaskonnast peale arenguvestlust pisarateni viidud. Ei kõla just kõige paljulubavamalt.

Antud uuringu valimiks oli 1500 USA üle 18 aastat töötajat, kes on töötanud oma praeguses töökohas üle aasta, mis tähendab, et on läbinud vähemalt ühe arenguvestluse.

Ajakulu

88% juhtidest ning 72% töötajatest peavad arenguvestluseks valmistumist vägagi ajakulukaks tegevuseks. Keskmiselt kulutavad juhid 17 tundi töötaja kohta kogu arenguvestluse protsessile, mis on kokku rohkem kui kaks tööpäeva!

Pisarad ja lahkumisavaldused

Kuigi teoorias soovivad mõlemad pooled arenguvestlusega vaid parimat, võib tulemus olla siiski midagi hoopis teistsugust. Nii näiteks tunnistasid 37% vastanutest, et peale arenguvestlust vaatasid tööpakkumisi teistes ettevõtetes, 22% nutsid ning 20% lahkusid enda töökohalt ilma uut võimalust otsimata.

Võrreldes erinevaid vanusegruppe on kõige tundlikum generatsioon Y (vanusevahemik 18-34), kellest lausa 47% on vaadanud vahetult peale arenguvestlust teisi töökuulutusi, 34% on valanud pisaraid ning lausa 30% lahkusid töölt. Beebibuumerite hulgas ( 55+) olid need protsendid vastavalt 21%, kes mõtlesid töökoha vahetusele, 9%, kes nutsid ning 4%, kes lahkusid töölt.

Üllatavana võib veel tulla ka asjaolu, et meessoo esindajatel on pisarad kergemad tulema kui naistel, nimelt 25% vastanud meestest tunnistas, et on peale arenguvestlust nutunud, samas kui naistest väitis sama ainult 18%, ka töölt lahkumise protsent oli meestel tunduvalt suurem kui naistel, vastavalt 28% ning 11%.

61% Y-Generatsioonist on valmis vahetama töökohta ilma hüppeta karjääriredelil, vaid selleks, et vältida arenguvestlusi. Arusaadavalt on see protsent X-Generatsiooni ning Beebibuumerite seas väiksem.

Mis oleks lahenduseks ?

Päris ilma tagasisidet andmata arengut töö kvaliteedis ning ka töötajas endas ju ei toimuks. Selleks aga tõid 80% vastanutest välja, et soovivad tagasidet kohe peale ülesande sooritamist, mitte peale mitme kuist vaheperioodi.

Vastanud usuvad, et ettevõtted, mis on hüljanud traditsioonilise arenguvestluste süsteemi on paindlikumad, neis töötavad õnnelikumad töötajad ning kinnistub koostööd soodustav kultuur.

Üheks heaks lahenduseks võib veel olla ka pideva tagasiside juurutamine. Kindlasti toob see algselt kaasa vastuseisu, kuid kasu, mida tänu sellele näha võime, võib olla vägagi suur.

Pideva tunnustuse ja tagasiside andmise eelised:

Võimalus probleemidele kiiremini reageerida

Sisukamad arenguvestlused ja rohkem juhtimisinfot

Kiituse ja tagasiside kogumine laiemale ringile

Kuidas alustada ?

Paku infot ning seleta enda töötajatele, miks süsteemi juurutatakse ning mis on selle kasud neile. Samuti küsi ise pidevalt tagasisidet, et saada süsteem tööle just nii nagu Sulle sobib. Samuti tegutse vastavalt saadud tagasisidele, nii näevad Su töötajad, et nende mõtteid võetakse jooksvalt kuulda ning selle alusel muudetakse töökeskkonda paremaks.

Upsteem-i keskkonnas on võimalik jooksva tagasiside süsteem väga sujuvalt üles ehitada. Lähemalt saad lugeda SIIT

Võta meiega ühendust ning aitame teil paremini aru saada kuidas saame Sinu organisatsioonis pideva tagasisidega algust teha. Meie vabade aegade kalenderi leiad SIIT.


Kas nüüd oleks aeg ka enda arenguvestluste süsteem üle vaadata ?


Originaalallikas: https://www.slideshare.net/adobe/full-study-performance-reviews-get-a-failing-grade/1

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: