Küsimusetüüpide seas ka nüüd järjestamine

Upsteem.com süsteemi on lisandunud ankeetide koostamisel võimalus kasutada järjestamise tüüpi küsimust. St vastajale saab anda ette mingi loendi ning paluda tal see reastada näiteks olulisuse järjekorda.
Küsimuse tüüpi saab kasutada kõigis Upsteem.com olemasolevates uuringu-tüüpides:
  • 360-kraadi personalihindamine
  • arenguvestlus
  • rahulolu-uuring

Küsimuse tüübi "Prioriteetide loend" kasutamine ankeedimallis

Küsimuse tüüp "Prioriteetide loend" on sarnane teistele Upsteem.com süsteemi ankeedimallides kasutatavatele küsimuse tüüpidele:
  • küsimuse pealkirja ja abiteksti peab sisestama ankeedi koostaja
  • kui on mitmekeelne ankeet, siis peab koostaja tõlkima ja sisestama küsimuse pealkirja ja abitekti kõikides ankeedi keeltes
  • küsimuse saab määrata vastamiseks kas kohustuslikuks või vabatahtlikuks
  • küsimusele saab lubada kommentaari lisamist
  • nagu teistegi arenguvestluse ankeedi küsimuste puhul, saab küsimust määrata vastamiseks kas ainult töötajale, ainult juhile või mõlemale
  • nagu teistegi personalihindamise ankeedi küsimuste puhul, saab küsimust määrata soovitud vastajategruppidele - hinnatav isik ise, juhid, kolleegid ja/või kliendid/partnerid.


Küsimuse tüübile "Prioriteetide loend" vastamine

Küsimusele vastamiseks tuleb hiirega valikust kinni haarata ning lohistada see sobivasse kohta loendis. Kui kõik valikud on õiges järjestuses, siis saab liikuda järgmise küsimuse juurde (nupp "Save & next" küsimuse all) või eelmise küsimuse juurde (nupp "Save & previous" küsimuse all).


Küsimuse tüübi "Prioriteetide loend" kuvamine uuringu Excelis

Uuringu Exceli "All data" lehel kuvatakse küsimuse tüüp "Prioriteetide loend" sarnaselt teistele küsimustele:
Andmete paremaks analüüsiks ja diagrammide loomiseks on loodud Excelisse ka eraldi leht "Priority list data", kus esitatakse andmed kujul:


Head kasutamist!
Upsteem.com meeskond 

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: