LIVE 31.10.2012 - rahulolu-uuringusse saab nüüd lisada osalejaid üksikute isikute kaupa ja määrata uuringu tüüpi!

(Personali) rahulolu-uuringuid sai anonüümse uuringuna Upsteem.com süsteemis läbi viia juba alates septembrikuu lõpust. Nüüd on võimalik uuringu korraldajal määrata uuringu tüüpi, st kas vastajate antud tagasiside kujutatakse anonüümsena või näidatakse isikuliselt, kes mida on vastanud.
Samuti on nüüd võimalik määrata uuringus osalejaid üksikute vastajate kaupa, kaasates uuringusse näiteks vaid keskastmejuhid või spetsialistid. 

Rahulolu-uuringu ankeedimallil uuringu tüübi määramine - anonüümne või mitteanonüümne


Nüüd on võimalik rahulolu-uuringu ankeedil küsimustiku üldinfo sektsioonis määrata, kas uuring selle ankeediga viiakse läbi anonüümsena või mitteanonüümsena. Vaikimisi on kõik ankeedid märgitud anonüümseteks. Rahulolu-uuringusse vastajate lisamine üksikute isikute kaupa


Nüüd on võimalik rahulolu-uuringusse lisada vastajaid ka üksikute isikute kaupa, näiteks küsides hinnanguid vaid osakonnajuhatajatelt. Läbi isikute otsingu saab valida sobivad inimesed ning nendele uuringu ankeet vastamiseks edastada. 


Rahulolu-uuringule pealkirja määramine

Samuti on nüüd võimalik nimetada uuringut endale meelepärase nimega, näiteks "Rahulolu üldosakonna teenustega" vmt. Vaikimisi määratakse uuringu pealkirjaks ankeedimalli nimetus, mille alusel uuring läbi viiakse.
Uuringu pealkiri kuvatakse uuringus osalejatele edastatavas kutses


Head kasutamist!
Upsteem.com meeskond 

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: