Statistika vaated personaliuuringutes

Upsteem pakub süsteemi sees mitu erinevat viisi statistika vaatamiseks. Samal ajal on süsteemi sisesed statistika vaated ennekõike mõeldud vaatamiseks kas ühe inimese või ühe osakonna piires. Süsteemis on statistilistel vaadetel erinevused, mis tulenevad uuringu tüübist. Näiteks erineb kasutajale näidatav statistika 360 kraadise tagasiside ja arenguvestluste puhul.


360 kraadise tagasiside juures tuuakse süsteemis ära vastused vastajagruppide lõikes (Kõik teised, Töötaja ise, Juhid, Võrreldavad, Alluvad või Kolleegid ja Kliendid või partnerid). Samuti näidatakse iga vastajagrupi puhul keskmist tulemust. Kui on olemas, siis näidatakse samal graafikul ka eelmise sama tüüpi uuringu tulemust (helehall joon).
Arenguvestluste puhul näidatakse süsteemis ühe ankeedi puhul ära võrdlused ettevõtte üldiste tulemustega ning töötaja üksusega ning võimalusel ka ametigrupiga. Arenguvestluste puhul on sellise statistika esitamise eelduseks asjaolu, et ankeedis on kasutatud skaalasid.
Arenguvestlustega koos on võimalik kasutada ka kalibreerimise tööriista. See funktsioon on kasutatav üksnes juhul, kui arenguvestluse ankeedis kasutati 2D hindamist. Funktsiooni saavad kasutada juhi hinnangute kalibreerimiseks ainult juhi ja HR juhi õigustes kasutajad.


Süsteemi siseselt on ehitatud ka statistika võrdluse mootor – see laseb valida konkreetse uuringu ankeedi ning võrrelda seal osakondade või tööperede lõikes saavutatud tulemusi. Vastav funktsioon on kättesaadav HR juhtidele ja juhtidele nende alluvuses olevate osakondade lõikes.

Statistika vajadused erinevad väga oluliselt suuremate organisatsioonide puhul. Süsteemist on võimalik kogu andmestik alla laadida ka Exceli tabelina. Selliste tabelite alusel koostavad kas meie kliendid või meie konsultandid täpsemaid ja detailsemaid analüüse, mis vastavad nende jaoks olulistele ärilistele küsimustele. Alljärgnevalt mõned ülevaated, kuidas statistikat esitame.


Kasutame tihti ka nn „heat map“ (kuuma-kaart) tehnikat, selleks, et tuua kiiresti ja arusaadavalt välja kõrvalekalded statistikas. Värvustel põhinevad kuuma-kaardid lasevad visuaalselt väga kiiresti aru saada, kus on keskmistest madalamad või kõrgemad tulemused. Kuuma-kaardi vaated kohanduvad alati etteantud andmestikku arvestades. Selliseid vaateid saab kasutada näiteks: osakondade tulemuste võrdlusel, juhtide antud hinnangute võrdlustes, teemade võrdlusel. Lisatud on näidis juhtide hinnangute kalibreerimisest (võimaldab aru saada, millised juhid on oma keskmistes hinnangutes rangemad).


Enamustes personalivaldkonna uuringutes saab tuua välja võrdlused kompetentsitasemete kaupa. Selliseid võrdlusi saab kasutada näiteks 360 kraadiste uuringute ja ka arenguvestluste puhul. Kompetentsitaseme uuringutes saab lisaks üldisele kompetentsitasemele tuua välja ka võrdlused osakondade või turgude kaupa.


Inimeste tähelepanu 360 kraadise hindamise või arenguvestluse juures esitatud küsimustele on erinev. Upsteem.com uuringute moodul võimaldab skaaladel põhinevate hinnangute andmisele lisada ka kommentaare. Vabatahtlike kommentaaride andmise fakt ja kommentaaride rohkus on teinekord ise väga kõnekaks faktiks ühe või teise asjaolu hindamisel. Näiteks on nii võimalik aru saada, millistes valdkondades töötajad tunnevad ennast tegelikkuses spetsialistidena või mis töötajatele „korda läheb“.Vabateksti analüüsis kasutame sõna-pilve tööriistu, mis võimaldavad välja tuua statistiliselt korduvad sõnad väga suurtes teksti mahtudes. Selliselt on võimalik väga kiiresti aru saada, millised teemad on käesolevas tagasiside hindamises või arenguvestluste juures aktuaalsed. Üks selliseid tööriistu on näiteks Voyant-Tools http://voyant-tools.org/

 
  • Madis Laas
    Pean seda väga heaks arenguks Upsteemis! Siiralt - väga ülevaatlikud ja edasiviivad vaated. NB... see kommentaari kast oleks võinud suurem olla :)

    18. veebr

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: