Kompetentsimudel teeb lihtsaks nii hindamised kui ka arenguvestlused.

Upsteemis saad kasutada kompetentsipõhiseid ankeete kõikides personaliuuringutes ja arendustegevustes.

KÜSI TÄPSEMALT

Upsteemi võimas ankeediredaktor laseb üles ehitada kõik personaliuuringud ja arendustegevused vastavalt tööperedele ja tuginedes kompetentsimudeleile. Funktsioon on seotud nii arenguvestluste, hindamise, koolituste planeerimise ja vajasduste selgitamise kui palju muuga. Küsi täpsemalt või lepi kokku aeg demoks. Funktsioon on eksklusiivne.

Oleme koostööd teinud: