Talendiaudit - Sinu inimkapitali strateegiline võimekus

Kui Sinu tulemused sõltuvad Sinu inimestest, siis võime aidata Sul hinnata inimkapitali hetkeolukorda ja planeerida pikaajalisi talendipoliitikaid. 

KÜSI TÄPSEMALT

Aitame Sul vastata küsimustele: võtmetöötajate kompetentsitase ning lähitulevikus täiendamist vajavad kompetentsid, organisatsiooni tegelik kompetentsivõrgustik, motivatsioon ning selle seotus vastutustasemetega.


Millal talendiauditi teenust kasutada?

Talendiaudit aitab aru saada organisatsiooni kultuurist, kompetentside hetketasemest ning võtmetöötajate motiveeritusest. Talendiaudit võib sisse juhatada suuremaid arenguprogramme või muudatusi.

Talendiauditit võib kasutada suuremate muudatuste eel või enne personaliarenduse programmide käivitamist. Mõned näited talendiauditi kasutusvaldkondadest:

  • Organisatsiooniliste muudatuste ettevalmistamiseks ja uute talentide avastamiseks organisatsioonist;
  • Kompetentsimudeli väljatöötamise eelselt selleks, et ühtlasi koguda ja hinnata võtmetöötajate hoiakuid kavandatud muudatuse suhtes;
  • Võtmepositsioonide kompetenstide hindamiseks ja järgnevusplaanide esmaseks koostamiseks.
Kuna tegemist on konsultatsiooniprojektiga, siis auditi täpsemad eesmärgid määratletakse iga projekti puhul eraldi. 


Millest teenus koosneb?

Talendiaudit on rätsepatööna valmiv konsultatsiooniteenus, mida osutatakse koostöös erinevate konsultantidega vastavalt organisatsiooniga kokkulepitud eesmärkidele.

Talendiaudit võib koosneda järgmistest teenustest, mis on omavahel ühendatud läbi koondanalüüsi ja tulemuste kokkuvõtte kliendi jaoks:
  • Juhtimiskompetentside hindamine;
  • Kompetentside kaardistus ja hindamine;
  • Võtmetöötajate rahulolu, stressiaudit ja pühendumine;
  • Organisatsiooni kultuuri hindamine ja võrgustike analüüs.
Talendiauditi väljundiks on soovitused organisatsiooni juhtkonnale muudatuste läbiviimiseks ning personalipollitikate edasiseks kujundamiseks.
Oleme koostööd teinud: